کلنگی

ویلا کلنگی مازندران
2,160,000,000 تومان/ هر ماه

متراژ زمین ۱۳۵ متراژ بنا ۱۸۰ کل طبقات ساختمان ۲ عمر بنا ۳۰ عرض گذر